(1)
AsmaraM.; IlmiyahI. Fungsi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. alkharaj 2021, 4, 415-431.