(1)
MujibM.; NurviantiM. Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada Lembaga Aamil Zakat Di Era Covid-19. alkharaj 2021, 4, 432-447.