(1)
IdrusA.; MamanA. Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. alkharaj 2021, 4, 477-494.