JulaehaS.; MuslimE.; AhmadN.; SuhartiniA. Konsep Mardhatillah Metode Riyadhotun Nafs  pada Maqamat Dalam Perspektif Para Sufah. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, v. 3, n. 1, p. 121-133, 1 ago. 2021.