Peer Reviewer

Abdul Rauf Tan Sri Hassan (Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi Universitas Putra Malaysia/UPM) 

Ade Sofyan Mulazid  (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Scopus Id 27200944760)

Andi Irawan (Universitas Bengkulu, MES Bengkulu)

Anton Apriyantono (Scopus id: 6507319327 6507319327 IPB University)

Arbaiyah Satriani (Univeristas Islam Bandung/Unisba)

Arman Paramansyah (Scopus id 58061569500,  Sinta id  6719927 IAI Nasional Laa Roiba Bogor) 

Atabik Luthfi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Barna Subarna (Universitas Al Ihya Kuningan, MES Cirebon)

Erizal Sodikin (Scopus id: 57200030674 Universitas Sriwijaya Palembag, MES Palembang)

Eri Sopiari (Scopus id: 7801406737  Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI)

Hendri Tandjung (Universitas Ibnu Khaldun Sinta id: 6068887, MES Bogor)

Imam Tholkhah (IAI-N Laa Roiba Bogor)

Isah Cahyani (Scopus id: 57212555752  Universitas Pendidikan Indonesia, Sinta id: 5994299) 

Lukman Mohammad Baga (CIBEST IPB University Scopus id 16051888100)

M. Mahbubi Ali (Scopus id: 55615193600  International Institute of Advanced Islamic Studies, Kuala Lumpur, Malaysia)

M. Lutfi Hamidi (Scopus id: 57201251929 STIE SEBI, Depok)

M. Noor Haisudin (Fakultas Syariah IAIN Jember Scopus id 57200597433)

M. Saparuddin (Sinta: 6745319,  IAI N Samarinda)

Nanat Fatah Natsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Nurul Huda (Universitas Indonesia dan Universitas Yarsi Scopus id 57198094150

Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Semarang)

Siti Aminah (Scopus id 57204995636 IAI-N Laa Roiba Bogor)

S Salahudin Suyurno (Scopus id:  57196188343 UiTM Malaka, Malaysia)

Qowaid (Balitbang Kementerian Agama RI)