Peer Reviewer

Abdul Rauf Tan Sri Hassan (Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi Universitas Putra Malaysia/UPM) 

Ade Sofyan Mulazid  (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Scopus Id 27200944760)

Andi Irawan (Universitas Bengkulu, MES Bengkulu)

Anton Apriyantono (Scopus id: 6507319327 6507319327 IPB University)

Arbaiyah Satriani (Univeristas Islam Bandung/Unisba)

Atabik Luthfi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Barna Subarna (Universitas Al Ihya Kuningan, MES Cirebon)

Erizal Sodikin (Scopus id: 57200030674 Universitas Sriwijaya Palembag, MES Palembang)

Eri Sopiari (Scopus id: 7801406737  Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI)

Hendri Tandjung (Universitas Ibnu Khaldun Sinta id: 6068887, MES Bogor)

Imam Tholkhah (IAI-N Laa Roiba Bogor)

Isah Cahyani (Scopus id: 57212555752  Universitas Pendidikan Indonesia, Sinta id: 5994299) 

Lukman Mohammad Baga (CIBEST IPB University Scopus id 16051888100)

M. Mahbubi Ali (Scopus id: 55615193600  International Institute of Advanced Islamic Studies, Kuala Lumpur, Malaysia)

M. Lutfi Hamidi (Scopus id: 57201251929 STIE SEBI, Depok)

M. Noor Haisudin (Fakultas Syariah IAIN Jember Scopus id 57200597433)

M. Saparuddin (Sinta: 6745319,  IAI N Samarinda)

Nanat Fatah Natsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Nurul Huda (Universitas Indonesia dan Universitas Yarsi Scopus id 57198094150

Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Semarang)

Siti Aminah (Scopus id 57204995636 IAI-N Laa Roiba Bogor)

S Salahudin Suyurno (Scopus id:  57196188343 UiTM Malaka, Malaysia)

Qowaid (Balitbang Kementerian Agama RI)