Dedi Junaedi   (Scopus ID 57221047967 Sinta 6668829 Orcid:0000-0003-4962-4562  IAI-N Laa Roiba Bogor)

Managing Editor

Yudi Permana (Scopus id 57220207270 Sinta 6726944 MES Bogor) 

Peer Reviewer

Abdul Rauf Tan Sri Hassan (Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi Universitas Putra Malaysia/UPM) 

Ade Sofyan Mulazid  (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Scopus Id 27200944760)

Andi Irawan (Universitas Bengkulu, MES Bengkulu)

Anton Apriyantono (Scopus id: 6507319327 6507319327 IPB University)

Arbaiyah Satriani (Univeristas Islam Bandung/Unisba)

Arman Paramansyah (Scopus id 58061569500,  Sinta id  6719927 IAI Nasional Laa Roiba Bogor) 

Atabik Luthfi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Barna Subarna (Universitas Al Ihya Kuningan, MES Cirebon)

Efrita Norman  (Scopus ID 57221048466 Sinta  6723199 IAI-N Laa Roiba Bogor)

Erizal Sodikin (Scopus id: 57200030674 Universitas Sriwijaya Palembag, MES Palembang)

Eri Sopiari (Scopus id: 7801406737  Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI)

Hendri Tandjung (Universitas Ibnu Khaldun Sinta id: 6068887, MES Bogor)

Imam Tholkhah (IAI-N Laa Roiba Bogor)

Isah Cahyani (Scopus id: 57212555752  Universitas Pendidikan Indonesia, Sinta id: 5994299) 

Lukman Mohammad Baga (CIBEST IPB University Scopus id 16051888100)

M. Mahbubi Ali (Scopus id: 55615193600  International Institute of Advanced Islamic Studies, Kuala Lumpur, Malaysia)

M. Lutfi Hamidi (Scopus id: 57201251929 STIE SEBI, Depok)

M. Noor Haisudin (Fakultas Syariah IAIN Jember Scopus id 57200597433)

M. Saparuddin (Sinta: 6745319,  IAI N Samarinda)

Murni Yunus Mawar (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, BangiMalaysia, Scopus id 55377297400)

Nanat Fatah Natsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Noor Aimi Binti Mohamad Puad (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, BangiMalaysia, Scopus id 57217993445)

Noor Hafizah bt Mohd Haridi  (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bangi, MalaysiaId  Reseacher id 65671)

Nurul Huda (Universitas Indonesia dan Universitas Yarsi Scopus id 57198094150

Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Semarang)

Siti Aminah (Scopus id 57204995636 IAI-N Laa Roiba Bogor)

S Salahudin Suyurno (Scopus id:  57196188343 UiTM Malaka, Malaysia)

Qowaid (Balitbang Kementerian Agama RI)

Muhamad Riyad  (Scopus id 57216439947 Institut Ummul Quro Al Islami Bogor) 

 

Editor

 1. Agus Suryana (Sinta 6719926   Universitas Negeri Jakarta/UNJ)
 2. Yanti Hasbian Setiawat   (Scopus id: 57216588694) IAI-N Laa Roiba Bogor)
 3. Muhsin Nor Paizin (Orcid 0000-0001-7332-9673 Senior Researcher, Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) Malaysia)
 4. Indriya Rusmana (Sinta UIKA Bogor)
 5. Saepudin (Sinta  57210470210 Universitas Islam Attahiriyah Jakarta)
 6. Siti Mahmudah Noorhayati (Sinta  6726997 UIN Jakarta) 
 7. St Hadijah Wahid (Sinta 6666157, IAIM Sinjai)
 8. Bakti Toni Endaryono (Scopus ID 57221647578 Sinta 6690154 IAI-N Laa Roiba Bogor)
 9. Faisal  (Sopus ID 57221052456 Sinta 6719903 IAI-N Laa Roiba Bogor)
 10. Moh Romli  (Sinta 6726306 MES Bogor)
 11. Rusdiono Mukri (Sinta 6680821 IAI Sahid Bogor)
 12. Rio Kartika Supriyatna (Sinta 6726715 MES Bogor)
 13. Evinovita (Sinta 6730062 MES Bogor)
 14. Riyanto (IAI Nasional Laa Roiba)

IT/Web

Rifqi Syamsul Fuadi